Encara que tothom aprecia més les fotos, ha volgut incloure algun paràgraf sobre la vida a Nicaragua. Llista de temes:

L'arribada

Capacitación

Fauna

Flora

Música

Dents

Managua

Castellers

Guatemala

La guerra de l'hora

Notícies

Tegucigalpa

L'altra fauna

De costa a costa

Una illa nica

Mares

Mèxic

Metges i fetges

Illa d'Ometepe

Projecte